eNilaian MDJerantut
Sila LOGIN MASUK SISTEM ENILAIAN
NO KAD PENGENALAN
password
 
Sila daftar pengguna untuk menggunakan sistem ini. Daftar Pengguna

1. Tarikh Pengumuman :2015-06-01 Sistem eNilaian ini akan dilaksanakan mulai pada 1hb Ogos 2015. Sistem ini mudah,cepat dan cekap digunakan.

1 | 2

MAKLUMAN

Untuk melayari sistem ini, sila menggunakan Google Chrome dan Firefox Mozilla Browser

Panduan Pengunaan Sistem

Tarikh Kemaskini :

Bantuan Teknikal - Sila hubungi
Bahagian Teknologi Maklumat
Majlis Daerah Jerantut
Tel:09-266 2205